Kronika mé a Jobovy cesty do Rumunska '97

Další dny už možná nejsou zapsány, ale zapomenuty rozhodně nejsou